مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
تلفن: 
021-56276632
فاکس: 
021-56276632

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.