موسوي، س.، ملكيان، م. م.، كريمي، د.، بيطرفان، ع. ا.
اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، مكاترونيك و بيومكانيك، تهران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.