موسوي، س.، ملكيان، م. م.، كريمي، د.، بيطرفان، ع. ا.
سومين كنفرانس بين المللي نوآوريهاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.