ملکیان، م. م.
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
1993
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.