مرتبه علمی: 
مربی
سمت: 
مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی
گروه پژوهشی: 
گروه بهره وری و تبدیل انرژی
تلفن: 
021-56276632
فاکس: 
021-56276632

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.