سامانه‌ها

این سامانه با هدف ساماندهی فعالیت‌های مربوط به ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت و تجمیع این فعالیت‌ها در یک سامانه جامع به وجود آمده است. از قابلیت‌های این سامانه می‌توان به پایش فعالیت‌ها و عملکرد‌های مختلف توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، امکان دریافت گزارش‌های مختلف و متنوع از فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در فرآیند ارسال گزارش‌های عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

سامانه نان (نظام ايده ها و نيازها) با هدف هدايت ظرفيت پژوهشي كشور، با تقاضامحور كردن بخش مهمي از فعاليت‌هاي پژوهشي، در جهت حل مسائل و رفع نيازهاي جامعه و تكميل زنجيره پژوهش، فناوري و نوآوري راه‌اندازي شده است. اين سامانه با فراهم كردن بستري يكپارچه از طريق يك بانك اطلاعاتي متمركز، امكان مشاهده نيازهاي پژوهشي اعلام شده توسط دستگاه هاي اجرايي مختلف را در حوزه هاي علوم زيستي، هنر و علوم انساني، علوم فيزيكي، علوم بهداشت، علوم اجتماعي و... در اختيار كاربران قرار مي دهد. نان همچنين ضمن حفظ سهولت كاربري، با ارائه گزارشات، نمودارها و داشبوردها به مديران و ساير اشخاص امكان اتخاذ تصميمات صحيح را مي‌دهد.

پنجره واحد خدمات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ارائه کلیه خدمات پژوهشی بر بستر الکترونیک در معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت ایجاد شده است. سعی شده است تا این سامانه در قالب ساختار پنجره واحد عملیاتی شود. کلیه کاربران حقوقی شامل سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری، شرکت های دانش بنیان و فناور، انجمن های علمی و سایر نهادهای فعال در حوزه علم، فناوری و نوآوری و همچنین اشخاص حقیقی شامل اعضای هیات علمی، نخبگان، فناوران و پژوهشگران بدون نیاز به مراجعه به سامانه های مختلف از طریق این درگاه به کلیه خدمات و سامانه های حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دسترسی دارند.

در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی که بهتر است یک دانشجو در طی دوران تحصیل فراگیرد، علاوه بر فراگیری بعضی از این مهارت‌ها ضمن برنامه‌های دستیاری آموزشی و پژوهشی و بسیاری از توانایی‌ها حین انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی، لازم است دانشجویان مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاري و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند. طرح «دستیار فناوری» با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک های علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است. آیین نامه طرح  از اینجا قابل دسترس است.

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام "ساتع" از طریق آدرس http://sate.atf.gov.ir به مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت‌ها و نهادهای سودده مشمول آیین‌نامه امکان می‌دهد تا شرکت‌ها و نهادهای سودده نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک بگذارند و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با اطلاع از اولویت‌های پژوهشی آنها، پروژه‌های تقاضامحور خود را در جهت حل مسائل و نیازهای پژوهش و فناوری این مؤسسات به آنها ارائه نمایند

اطلاعیه‌ها و فراخوا‌ن‌ها