سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

سامانه شفافیت سامانه مشارکت الکترونیکی

بیانیه حریم خصوصی دستورالعمل بروزرسانی پرتال

ردیف عنوان و شناسه خدمت/زیرخدمت شناسنامه
خدمت
فرآیند
خدمت
راهنمای
خدمت
دریافت
خدمت
اتصال با
پنجره واحد
FAQ SLA اطلاعات تماس (13 - 6)
1 برگزاری جشنواره‌های خوارزمی (18072402000) خانم رضایی 02157416393
خانم شکری 02157416392
2 ارزیابی و امتیازدهی اختراعات و نوآوری‌ها (18072405000) خانم رفعتی 02157416233
3 سامانه ملی کارآموزی (18072404000) خانم جعفری 02157416522

میزان کاهش مراجعات حضوری بابت دریافت خدمات الکترونیکی شده

عنوان خدمت مراجعین حضوری مراجعین به میز خدمت ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان
1399 1400 1401 1399 1400 1401
سامانه جشنواره‌های خوارزمی صفر صفر صفر 949 733 948 ندارد
سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوری‌ها صفر صفر صفر 810 749 394 ندارد
سامانه ملی کارآموزی صفر صفر صفر 5738 4471 9885 ندارد

آمار ارائه خدمات دستگاه

عنوان خدمت درخواست تولید/انجام تحویل پشتیبانی
سامانه جشنواره‌های خوارزمی 948 542 542 1250
سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوری‌ها 394 247 247 3500
سامانه ملی کارآموزی 9885 1488 1488 3274
مجموع بازدیدها: 3034 بازدید امروز: 3 بازدید دیروز: 1 تعداد کاربران آنلاین: 1 آخرین بروزرسانی سایت: 17 بهمن 1402
IP: 35.172.230.21 کشور محل بازدید: IRAN مرورگر کاربر: