مدیران

معاون وزیر و رئيس سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري زمین شناسی
56276337
رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک
56276336
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري- مدیریت بازرگانی - گرایش رفتار سازمانی
56276615
رئيس پارك علم و فناوري
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري- شيمي تجزيه
56276339
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
56276637
معاون تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري تخصصی زیست فناوری پزشکی
57416488
رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی سیستم های کنترل
56276345
رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی مواد و متالورژی
56276635
رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسی مخابرات
56276311
رئيس پژوهشكده كشاورزي
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري بیوتکنولوژی دام
56276639
رئیس پژوهشکده مکانیک
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات با تخصص کرایوجنیک)
56276632
رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مدیریت
56276317
رئیس پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی شیمی
56276637
رئیس پژوهشکده زیست فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتر بیوشیمی
56276636
رئیس مرکز منطقه‌ای انتقال علوم و فناوری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری (کشاورزي ) دامپروري - ژنتیك و اصلاح نژاد دام
88319798
مدیرکل آزمایشگاههای مرکزی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری فیزیک
56276609
مدیرکل مالکیت فکری
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری شیمی گرایش تجزیه
57416871
سرپرست اداره كل دفتر پژوهش و فناوري
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری بیوتکنولوژی غذایی
57416255
مدیرکل امور پژوهشی
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري مهندسي صنايع گرايش علم نوآوري ، توسعه و سيستم هاي صنعتي
56276336
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری شیمی معدنی
57416871
سرپرست معاونت پژوهشگاه فناوری های نوین سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی مواد
57416428
مدیرکل امور مالی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
56276616
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
56276619
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
56276605
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور سازمان
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی متالوژی و مواد
56275192
سرپرست اداره کل دفتربرنامه ریزی، نظارت و ارزیابی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش مدیریت نیروی انسانی
56276618
رئیس کتابخانه و انتشارات
آخرین مدرک تحصیلی:
دكتري حشره شناسی کشاورزی
56276638
رئیس اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری حشره شناسی کشاورزی
56276629
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
56275510
معاون فناوری و نوآوری پارک
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مهندسی شیمی
57416530
مدیر راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری زمین‌شناسی اقتصادی
57416089
رئیس اداره روابط عمومی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی روابط عمومی
56276610
رئیس اداره حقوقی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
56275228
رئیس اداره حفاظت فیزیکی
آخرین مدرک تحصیلی:
کاردانی امور فرهنگی
56276319

کشور: United Statesآی پی شما: 44.192.92.49مرورگر شما: Unknown ?