سرپرست "امور جذب و توسعه فناوري" منصوب شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر عباس فرازمند را به عنوان سرپرست "امور جذب و توسعه فناوري" سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر عباس فرازمند را به عنوان سرپرست  "امور جذب و توسعه فناوري" سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

"

با سلام و احترام

   نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي در حوزه پژوهش و فناوري و بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشگاه فناوريهاي نوين به موجب اين حكم به سمت "سرپرست امور جذب و توسعه فناوري" منصوب مي‏شويد.

      توسعه ارتباطات علمي و فناوري با مراكز صنعتي، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي، ايجاد ارتباط مؤثر پژوهشكده ها با صنعت و معرفي مؤثر توانمندي­هاي پژوهشگاه در قالب برگزاري تورهاي فناوري، شركت در نمايشگاه هاي صنعتي و فعال­سازي فرآيند واگذاري و فروش دانش فني، تسهيل امور جذب و انعقاد قراردادهاي پژوهشي بيروني و ارتقاي فعاليت­هاي مرتبط با مديريت دانش و اسناد علمي سازمان با هماهنگي و همفكري رؤساي محترم پژوهشكده ­ها و اعضاي محترم هيأت علمي پژوهشگاه از جمله وظايف مهم و اصلي جنابعالي مي­باشد.

     اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله و اين مأموريت خطير موفق و مؤيد باشيد."