سرپرست "آزمایشگاه‌های مرکزی" منصوب شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر مرجان رجبی را به عنوان سرپرست "آزمایشگاه‌های مرکزی" سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر مرجان رجبی را به عنوان سرپرست "آزمایشگاه‌های مرکزی" سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

" نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده سركار عالي در حوزه پژوهش و فناوري و بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين به موجب اين حكم به سمت "سرپرست آزمايشگاه­‌هاي مركزي" منصوب مي‏‌شويد.

برنامه­‌ريزي و توسعه فعاليت آزمايشگاه­‌هاي عمومي، تخصصي و مرجع پژوهشگاه، يكپارچه سازي فرآيند جذب و انجام خدمات آزمايشگاهي در قالب سامانه (پلتفرم) واحد، حفظ و ارتقاي كيفي تجهيزات و دستگاه­‌هاي تخصصي، توسعه آزمايشگاه­‌هاي مرجع و اجراي فرآيند صحه­‌گذاري و استانداردسازي روش­‌هاي انجام آزمون با هماهنگي و هم‌فكري پژوهشكده­‌ها و مسئولين محترم آزمايشگاه­‌ها، از اهم وظايف مديريت آزمايشگاه­‌هاي مركزي مي­‌باشد. 

    اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله و اين مأموريت خطير موفق و مؤيد باشيد."