اعلام زمان آزمون مصاحبه دكتري

برنامه زمان‌بندي آزمون مصاحبه دكتري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران اعلام شد

متقاضيان پذيرش در مقطع دكتري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مي‌توانند جهت آگاهي از برنامه زمان‌بندي مصاحبه به لينك ذيل مراجعه نمايند.