تفاهم نامه همكاري مشترك بين پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين سازمان و مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

در راستاي توسعه و ارتقاء برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بين‌المللي انجام شد:
تفاهم نامه همكاري مشترك بين پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين سازمان و مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند امضا شد.

به گزارش روابط عمومی: تفاهم‌نامه همكاري مشترك بين پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمايندگي دكتر محمد حسن ايكاني و مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند (IORA RCSTT) به نمايندگي دكتر طاهره ميرعمادي با هدف بهره‌گيري متقابل از توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها، امكانات و پتانسيل‌هاي علمي، پژوهشي و اجرايي طرفين در راستاي توسعه و ارتقاء برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بين‌المللي دو طرف در سطح ملي و منطقه‌اي، درتاریخ  29 / 2 / 1400 امضاء شد.

 

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.225.157مرورگر شما: Unknown ?