عناوين طرح واره‌هاي پژوهشی ویژه دانشجویان پذيرفته شده در آزمون دكتري سال تحصيلي 1400-1401

عناوين طرح واره‌هاي پژوهشی ویژه دانشجویان پذيرفته شده، آزمون دكتري سال تحصيلي 1400-1401 در سازمان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی: عناوين طرح واره‌هاي پژوهشی ویژه دانشجویان پذيرفته شده، آزمون دكتري سال تحصيلي 1400-1401 در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اعلام شد.

دانشجویان متقاضی با مراجعه به ادرس: https://irost.org/node/436 (قسمت اطلاعیه‌های سایت سازمان) می‌توانند از عناوین اعلام شده از طرف گروه‌های پژوهشی و پژوهشکده‌های سازمان اطلاع یابند.