توزيع مرحله دوم كمك مومنانه

به گزارش روابط عمومي توزيع مرحله دوم طرح كمك مومنانه در روز 20 اسفند مصادف با مبعث پيغمير اسلام سلام الله عليه توسط خادمين اين طرح انجام گرديد. شايان ذكر است بسته­ هاي معيشتي شامل اقلامي همچون برنج ايراني، گوشت گرم گوسفندي، رب گوجه فرنگي، روغن مايع، نخود،عدس،سويا و ماكاروني بوده كه با كمك‌هاي مالي همكاران  سازمان و همچنين واحدهاي فناور مستقر در پرديس علم و فناوري تامين هزينه شده بود.