انتصاب دكتر غلامي‌پور به عنوان رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو

دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر رضا غلامي‌پور را به سمت رییس پژوهشکده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو منصوب کرد.

:به گزارش روابط عمومي در اين حكم خطاب به دكتر رضا غلامي‌پور آمده است

  انتظار دارد با استفاده از توانمندي‌هاي شخصي و همفكري و همراهي گروههاي تخصصي تابعه و اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي و ساير همكاران، در جهت توسعه برنامه‌ريزي شده و هدفمند فعاليت‌هاي علمي تخصصي پژوهشكده همت مضاعف نموده و با تلاش مستمر، ضمن كمك تخصصي در افزايش فعاليت‌هاي حمايتي سازمان، در ارتباط با تعريف پروژه‌هاي توسعه فناوري‌هاي نوين مشتري‌مدار و به ويژه پروژه‌هاي كلان و جلب توافق كارفرمايان ذي‌ربط و اجراي آنها، پژوهشكده را بيش از پيش فعال نموده و خدمات ارزشمند و شايسته‌اي را براي توسعه كشور در عرصه فناوري پايه‌گذاري نمائيد، به نحوي كه آن پژوهشكده در اين عرصه پيشرو و الگو گردد و توانمندي‌هاي بالقوه آن تجلي عيني يابد. از خداوند متعال توفيقات شما را در انجام وظائف و تحقق اهداف مذكور مسئلت دارم.

شايان ذكر است مراسم توديع دكتر علي كفلو و معارفه دكتر رضا غلامي‌پور روز سه شنبه 19 اسفند با حضور دكتر محمدحسن ايكاني معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين در محل سالن اجتماعات پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو برگزار شد.