برگزاري مراسم هفته منابع طبيعي و روز درختكاري

مراسم گراميداشت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري در سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي به مناسبت روز درختكاري و هفته منابع طبيعي دكتر عليرضا عشوري رئيس سازمان امروز يكشنبه 18 اسفند يك اصله نهال غرس نمود. طي اين مراسم كه با حضور برخي مديران و كاركنان در محوطه سازمان برگزار گرديد، برخي از شركت‌كنندگان به منظور ارج نهادن به محيط زيست نهالي را نشاندند. گفتني است سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با برخورداري از فضاي سبزي بالغ بر 14 هكتار، يكي از مراكز پژوهشي برجسته در زمينه حفظ و گسترش منابع طبيعي در محيط پيراموني خود به شمار مي‌آيد.