کسب رتبه علمي "الف" مجله علمی-پژوهشی سامان

مجله Advances in Environmental technology رتبه علمي "الف" را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی: بر اساس آیین نامه نشریات مصوب در ارزیابی سال 1398 توسط دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی آمور پژوهشی و کمیسیون نشریات علمی، در بهمن ماه سال جاري، مجله Advances in Environmental technology به صاحب امتیازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورد ارزيابي قرار گرفت و با دريافت امتياز 821.5 امتياز حائز رتبه علمي "الف" شد.