کارگاه آموزشی " آشنايي با نسخه جديد سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها"

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌کند:
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حضور در بیست و يكمین نمایشگاه مجازي دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ملی، کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با حضور در بیست و يكمین نمایشگاه مجازي دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ملی (27 لغايت 30 آذر ماه 1399)، کارگاه آموزشی با موضوع " آشنايي با نسخه جديد سامانه ملي ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها"را در نمايشگاه مجازي برگزار خواهد کرد.

این کارگاه ‌در روز يك­شنبه مورخ 30/09/1399 توسط دكتر محمد عابدي (ساعت 10 تا 11:30 صبح) برگزار خواهد شد.

 لینک ثبت نام و عناوین سایر کارگاه‌های این نمایشگاه جهت بهره‌برداری: