سازمان مسئول ایجاد دبیرخانه و برگزاری نمایشگاه دائمی "تقاضای ساخت و تولید ایرانی" شد

با صدور ابلاغ از طرف دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری:
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مسئول ایجاد دبیرخانه و برگزاری سالانه نمایشگاه "تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)" شد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر غلامحسین رحیمی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغی، مسئولیت  ایجاد دبیرخانه و برگزاری سالانه نمایشگاه "تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)" را به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران محول کرد.

در این ابلاغ خطاب به دکتر علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آمده است:

"همانطور که مستحضرید دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از سال 1397 اقدام به برگزاری نمایشگاه <<تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)>>، با هدف شناسایی نیازهای پژوهشی و فناورانه، بستر سازی برای تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری و همچنین برقراری ارتباط سازنده میان بخش عرضه و تقاضای فناوری کشور نموده است. در همین راستا دبیرخانه شورای عالی عتف در نظر دارد به منظور تداوم فعالیت‌های این نمایشگاه در طول سال و برگزاری جلسات همفکری و هماهنگی در امور اجرایی نمایشگاه تستا، دبیرخانه دائمی را باحضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در آن و نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری تشکیل دهد.

با عنایت به توانایی علمی و اجرایی آن سازمان در این خصوص و پیرو توافقات صورت گرفته با جنابعالی، بدینوسیله مسئولیت ایجاد دبیرخانه و برگزاری این نمایشگاه به آن سازمان محول می‌گردد."