عضو هیات علمی سازمان به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استفاده کننده از خدمات شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی ریاست جمهوری:
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از عضو هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان پژوهشگر برتر با اهدا لوح تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی: مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استفاده کننده از خدمات شبکه آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های منتخب عضو این شبکه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سالن همایش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم از دکتر محمد سهرابی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 9 پژوهشگر منتخب دیگر و هم‌چنین ۱۰ آزمایشگاه برتر عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی تقدیر شد.

قابل ذکر است آزمایشگاه‌های برتر معرفی شده در این مراسم بر اساس ارزیابی فعالیتشان در سال ۹۸ و پژوهش‌گران منتخب بر اساس فعالیتشان از ابتدای تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و استفاده از اعتبارات آزمایشگاهی معاونت علمی ریاست جمهوری انتخاب شدند.