دبیر اجرایی سي و چهارمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي منصوب شد

با حکم رییس سازمان پزوهش‌های علمی و صنعتی ایران؛
رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی مدیر کل همکاری‌های بین الملل و امور جشنواره‌های سازمان را به عنوان دبیر اجرایی سي و چهارمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر علیرضا عشوری رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر علیرضا الهیاری مدیر کل همکاری‌های بین الملل و امور جشنواره‌های سازمان را به عنوان دبیر اجرایی سي و چهارمين جشنواره بين المللي خوارزمي منصوب کرد.

در این حکم انتصاب آمده است:

  نظر به اعتبار علمي و جايگاه جشنواره بين­‎المللي خوارزمي در شناسايي طرح هاي برتر و با عنايت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان دبير اجرايي سي و چهارمين جشنواره بين المللي خوارزمي منصوب مي شويد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.