فراهم نبودن امكان پشتيباني تلفني سامانه ملی کارآموزی

امكان پشتيباني تلفني سامانه ملی کارآموزی از تاريخ 11 / 05 / 1399 تا 01 / 06 / 1399 به صورت موقت امکان پذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی: امكان پشتيباني تلفني   سامانه ملي كارآموزي از تاريخ 11/ 05/ 1399 تا 01/ 06/ 1399، به مدت 3 هفته، به صورت موقتامکان پذیر نیست

قابل ذکر است تمام خدمات و فرآيندهاي سامانه در اين ايام فعال مي‌باشد و كاربران مي‌توانند به منظور رفع مشكلات احتمالي، از طريق پست الکترونیکی سامانه به آدرس karamouzi@irost.ir با كارشناسان پشتيباني سامانه ملي كارآموزي به صورت مستمر در ارتباط باشند.