مدیران پژوهشگاه مواد و انرژی از سازمان بازدید کردند

مدیران پژوهشگاه مواد و انرژی از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز رشد واحدهای فناور سازمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی: دکتر علیرضا خاوندی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به همراه معاونان و مدیران خود از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران امروز (سه شنبه 7 مردادماه) بازدید کرد.

در ابتدای این جلسه دکتر خاوندی و همراهان به میزبانی دکتر علیرضا عشوری و مدیران سازمان در جلسه مشترک شرکت کردند. در این جلسه ضمن معرفی و تاکید بر توانمندی‌های دو مجموعه، در راستای محورهای مورد علاقه بحث و گفتگو شد.

همکاری در اخذ پروژه‌های قراردادی مشترک به ویژه از وزارت‌های صمت، مسکن و شهرسازی و نیرو و واحدهای زیرمجموعه، توسعه فناوری های مشترک جهت ارائه به صنایع و سازمان‌ها، همکاری فی ما بین مراکز رشد دو مجموعه و شرکت‌های مستقر در آن‌ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تخصصی از سوی دو مجموعه و شرکت‌های مستقر به یکدیگر از موضوعات و محورهای مشترک و مورد گفتگو بود.
هم‌چنین بعد از این جلسه دکتر خاوندی و تیم همراه از طرح تونل باد، پژوهشکده مواد و طرح‌های در دست احداث و چند شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان بازدید کرد.
قابل ذکر است در حاشیه جلسه تفاهم نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی بین دکتر حسین رحمانی معاون نوآوری و تجاری‌سازی سازمان و دکتر سعید حصارکی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه مواد امضا شد.