عملکرد سه شبکه بین الاسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شد

در اولین جلسه شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی با حضور وزیر علوم:
در اولین جلسه شورای هماهنگی سازمان‌ها و مجامع بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام وزیر در امور بین الملل عملکرد سه شبکه بین‌الاسلامی و سازمان بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی: در اولین جلسه شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، قائم مقام وزیر در امور بین الملل، معاونین، مدیران و هم‌چنین روسای سه شبکه بین الاسلامی، عملکرد این شبکه‌ها و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان مرجع ملی متولی کمیته دایم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) و شبکه‌های سه گانه بین‌الاسلامی بررسی شد.

در این جلسه که صبح روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1399 در محل وزارت علوم و  به ریاست دکتر منصور غلامی برگزار شد، روسای شبکه‌های دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، شبکه نانو فناوری جهان اسلام و شبکه پارک‌های علم و فناوری جهان اسلام، گزارشی از عملکرد خود ارایه و فرصت‌ها و جالش‌های موجود در زمینه همکاری‌ها بررسی شد. این سه شبکه که میزبانی آنها در سال 1389 با تصویب پانزدهمین مجمع عمومی کمیته دایم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی(کامستک) به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده، وظیقه توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فناوری در جهان اسلام، ارتقای همکاری دانشگاه‌های مجازی بین کشورهای اسلامی و هم‌چنین توسعه فناوری نانو میان 57 کشور اسلامی را بر عهده دارد.

   در ابتدای جلسه روز دوشنبه که با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، ساماندهی و نهادیه سازی همکاری با سازمان ها و مجامع بین المللی مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه دکتر غلامی بر لزوم تقویت ظرفیت مجازی شبکه های بین الاسلامی به خصوص برای جذب دانشجویان خارجی تاکید کرد. وزیر علوم همچنین از شبکه های بین الاسلامی و سازمان پژوهش ها خواست ظرفیت های مختلف همکاری با دانشگاه دی هشت را به عنوان یک نهاد بین الاسلامی فعال کنند.وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در حال حاضر عضو بیش از 70 سازمان و مجمع بین المللی هستند، یا اینکه با آنها در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، فناوری و وپژوهشی همکاری می کنند. وزارت علوم در آذر ماه 1398 به منظور سازماندهی و نهادینه کردن این همکاری ها، آیین نامه همکاری علمی ،آموزشی و فناوری با سازمان ها و مجامع بین المللی را در یک روند مشورتی تهیه و به دانشگاه ها و مراکز اموزشی و پزوهشی کشور ابلاغ کرد.

قابل ذکر است این جلسه، اولین جلسه برای عملیاتی کردن آیین نامه ابلاغی آذر ماه 1398 است که با هدف توسعه دیپلماسی علوم و فناوری چندجانیه، استفاده از توانمندی‌ها و فرصت‌های موجود سازمان‌های بین المللی و اثر گذاری در روند هنجارسازی در سازمان‌های بین‌المللی تدوین شده است.

    در پایان جلسه، ضمن ارزیابی عملکرد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان مرجع ملی متولی  کمیته دایم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) و شبکه های سه گانه بین الاسلامی، از عملکرد سازمان قدردانی شد.