امضای تفاهم ناهم نامه‌های همکاری با دانشگاه‌های مازندران و بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

در راستای استفاده بیشتر دانشگاه‌ای کشور از خدمات سامانه ملی کارآموزی انجام شد:
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌ها جهت تسهیل در استفاده از سامانه کارآموزی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی: معاونت نوآوری و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با هدف همکاری متقابل در راستای تعیین محل کارآموزی دانشجویان دانشگاه در صنایع، از طریق "سامانه ملی کارآموزی"، تفاهم ‌نامه‌های همکاری را با دانشگاه‌های مازندران و بین المللی امام خمینی (ره) قزوین امضا کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی دانشکده‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های طرف امضا کننده تفاهم‌نامه الزام به استفاده از سامانه ملی کارآموزی به منظور جایابی در شرکت‌ها و واحدهای پذیرنده، به عنوان بخشی از تعهدات دانشگاه‌ها می‌باشند.

هم‌چنین ایجاد سطوح دسترسی لازم برای کاربران سامانه، ارائه خدمات پشتیبانی و آموزش و گزارش‌های مدنظر دانشگاه نیز، بخشی از تعهدات سازمان در این تفاهم‌نامه‌ها می‌باشد.

تسهیل و تسریع امور مربوط به دوره های کارآموزی، صرفه ‌جویی در هزینه‌‌ها، کاهش مراجعات حضوری و هم‌چنین ایجاد زمینه پایش و ارتقاء کیفیت دوره‌های کارآموزی در دانشگاه‌ها و مراکز پذیرنده کارآموز در سراسر کشور، از جمله مزایای بهره‌گیری از خدمات سامانه ملی کارآموزی می‌باشد.

سامانه ملی کارآموزی از طریق آدرس اینترنتی http://karamouz.irost.org فعال و در حال ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور می‌باشد.