صحت سنجی و کالیبراسیون رایگان دماسنج‌های پزشکی

آمادگی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای:
صحت سنجی و کالیبراسیون رایگان دماسنج‌های پزشکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی: صحت سنجی و کالیبراسیون دماسنج‌های پزشکی (تماسی و غیر تماسی) بر اساس استانداردهای بین‌المللی ASTM E1965 توسط شرکت دانش‌بنیان بهینه فرایند آزما مستقردر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به صورت رایگان انجام می‌شود.

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت بهینه فرایند آزما از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ظرفیت تست 50 دستگاه در روز آماده ارایه خدمات می‌باشد.

متقاضیان استفاده از این خدمات می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.behfacc.com درخواست خود را ارائه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 52888002 تماس بگیرند.

قابل ذکر است  برای اندازه گیری دمای بدن بیمار، انواع مختلفی از دماسنج ها (تماسی و غیر تماسی) وجود دارد. دماسنج های مایع در شیشه (جیوه ای)، دماسنج های نواری (از نوع دماسنج های سطحی)، دماسنج های دیجیتالی و دماسنج های غیر تماسی (IR) از انواع پرکاربرد می باشد. این نوع دماسنج ها برای اندازه گیری متناوب دمای بیمار و نظارت بر آن با استفاده از یافتن شدت تابش حرارتی بین نمونه اندازه گیری و حسگر می باشد. با توجه به حداکثر خطای مجاز برای این دماسنج ها که 0.3 درجه سلسیوس می باشد، بررسی صحت عملکرد این تجهیزات اهمیت ویژه ای در پیشگیری و یافتن بیماران واقعی خواهد داشت.