تست دستگا‌‌ه‌های ونتیلاتور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تست دستگا‌‌ه‌های ونتیلاتور طبق استاندارد بین المللی ISO80601-2-12 توسط آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی: با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم استفاده از دستگاه‌های کمک تنفسی (ونتیلاتور) و هم‌چنین نیاز به تسریع در تجهیز مراکز درمانی به این دستگاه تست دستگا‌‌ه‌های ونتیلاتور طبق استاندارد بین المللی  ISO80601-2-12 توسط آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام می‌شود.

 آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي مستقر در آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، ضمن اعلام آمادگی خود برای پذیرش تست دستگاه ونتیلاتور طبق استاندارد بین المللی  ISO80601-2-12، بندهای مورد آزمون از جمله عملکرد ضروری، الزامات ورودی گاز تحت فشار، الزامات ورود آب یا ذرات ریز در تجهیزات الکتریکی پزشکی، استریل کردن تجهیزات الکتریکی پزشکی، الزامات قطع منبع تغذیه و درستی کنترل‌ها و ابزارآلات و حفاظت در برابر خروجی‌های خطرناک شامل موارد ذیل می‌باشد:

* تنفس کنترل شده با حجم (201.12.1.101)

*تنفس کنترل شده با فشار (201.12.1.102)

* پاسخ ونتیلاتور به افزایش غلظت O2  (201.12.1.104)

* اندازه گیری فشار مسیر هوایی (201.12.4.102)

* اندازه گیری حجم بازدمی و شرایط هشدارحجم-پایین (201.12.4.103)

* وسیله حفاظت حداکثر فشار محدود شده (201.12.4.104)

*شرایط هشدار فشار- بالا و وسیله حفاظتی (201.12.4.105)

*شرایط هشدار فشار انتهای بازدم (201.12.4.106)

* شرایط هشدار انسداد (201.12.4.107)

- نقص در یک منبع تامین گاز به ونتیلاتور (201.13.102)

- غلظت اکسیژن تحویلی (201.15.102)

- حفاظت در برابر نشتی معکوس گاز (201.101.1)

- تنفس خود به خودی در خلال افت منبع تغذیه (201.103)

- لوپ های نمایش (201.107) شامل:

*لوپ های حجم- فشار (201.107.1)

* لوپ های حجم - جریان (201.107.2)

- مکث زمان بندی شده ونتیلاتور  (201.108) شامل:

*وقفه بازدمی (201.108.1)

*وقفه دمی (201.108.2)

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و نحوه پذیرش با آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به شماره تلفن‌های 56276609-021 و 57416387-021 تماس بگیرند.