اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونا در سازمان

اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح محیط و کارکنان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی: اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله تهیه و توزیع تجهیزات بهداشت فردی از جمله مایع ضدعفونی کننده و ماسک و هم‌چنین ضد عفونی کردن مستمر محیط و سرویس‌های ایاب و ذهاب و سرویس‌های بهداشتی در سطح محیط و کارکنان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال انجام است.

قابل ذکر است با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی در مقابله با بیماری های واگیردار و به منظور کنترل ویروس کرونا، ضمن ارسال پیام‌های اطلاع رسانی راه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا از طریق اتوماسیون اداری، بهداری سازمان ضمن رصد و تست‌های مربوطه از همکاران به صورت روزانه، همکاران خدمات را نیز مورد معاینه قرار می‌دهد.