کسب بالاترین ضریب تاثیر در بین نشریات فارسی زبان حوزه مواد غذایی توسط نشریه علمی پژوهشی فناوری‌های نوین غذایی

نشریه علمی پژوهشی فناوری‌های نوین غذایی سازمان موفق به کسب بالاترین ضریب تاثیر ( Q2/ 0/187) در سامانه رتبه بندی نشریات پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در میان نشریات فارسی زبان حوزه علوم غذایی در آخرین رتبه بندی را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی:  نشریه علمی پژوهشی فناوری‌های نوین غذایی سازمان موفق به کسب بالاترین ضریب تاثیر (Q2/ 0/187) در سامانه رتبه بندی نشریات پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در میان نشریات فارسی زبان حوزه علوم غذایی در سال 1396 (آخرین رتبه بندی) را کسب کرد.

این نشریه با صاحب امتیازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و آدرس وبگاه http://jift.irost.ir/ در 6 سال اخیر منتشر می‌شود.

قابل ذکر است رتبه بندی نشریات علمی توسط پایگاه استنادی جهان اسلام انجام می‌شود.