تفاهم‌نامه همکاری بين سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری بين سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوع همکاری متقابل در راستای جايابي دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در صنایع، از طریق سامانه ملی کارآموزی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی: تفاهم‌نامه همکاری بين سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوع همکاری متقابل در راستای جايابي دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در صنایع، از طریق سامانه ملی کارآموزی با حضور دکتر حسین رحمانی معاون  نوآوری و تجاری سازی و دکتر حسنعلی ازگلی مدیرکل دفتر مرکزی ارتباط با صنعت و خدمات فناوری سازمان امضا شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران متعهد می‌شود سطوح دسترسی به ظرفیت و آمار کارآموزی اعلام شده واحدهای پذیرنده کارآموز را برای کارشناسان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه ملی کارآموزی، ایجاد نماید.

هم‌چنین در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران دو کارگاه آموزشی در خصوص سامانه ملی کارآموزی در محل دانشگاه به صورت رایگان برگزار و تمام صنایع مورد نظر دانشگاه را برای گذراندن دوره‌های کارآموزی دانشجویان دانشگاه در سامانه تأیید می‌نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی هم متعهد می‌شود دانشکده­های زیرمجموعه آن واحد دانشگاه آزاد اسلامی را به استفاده از سامانه ملی کارآموزی برای جایابی دانشجویان ترغیب نماید تا دانشجویان تمام رشته­های مقطع کارشناسی دانشگاه برای گذراندن دوره کارآموزی، از سامانه ملی کارآموزی استفاده نمایند.