مدیران شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) از سازمان بازدید کردند

مدیران شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز رشد واحدهای فناور سازمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی: مدیر پژوهش و فناوری شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)  به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان آن شرکت با هدف گسترش همکاری­‌های پژوهشی و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز رشد واحدهای فناور سازمان بازدید کردند.

شرکت ایپکو که در زمینه‌ی توسعه‌ی سامانه‌های انتقال قدرت شامل موتور و جعبه‌دنده، از مرحله‌‌ی طراحی تا شروع تولید و نظارت بر آن فعال می‌باشد، با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت و خدمات فناوری از مرکز تونل باد سازمان بازدید کرد. دکتر اردکانی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور سازمان در این بازدید توضیحات فنی لازم در مورد تونل باد را به بازدیدکنندگان ارائه کرد. در جلسه‌‌ی مشترک نیز در مورد زمینه‌ها و نحوه بهره برداری مشترک از تونل باد بحث و تبادل نظر شد.

هم‌چنین بازدیدکنندگان از شرکت فناور سرو هیدرولیک پویا، مستقر در مرکز رشد سازمان که در زمینه طراحی و ساخت موتورهای هواپیما فعالیت می‌کند بازدید و زمینه‌های همکاری‌ مشترک با شرکت بررسی شد.