مجوز “تائیدیه مرکز آموزشی همکار” برای سازمان صادر شد

از طرف سازمان ملی استاندارد:
مجوز “تائیدیه مرکز آموزشی همکار” از طرف سازمان ملی استاندارد برای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی: مجوز “تائیدیه مرکز آموزشی همکار” از طرف سازمان ملی استاندارد برای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای مدت سه سال از بهمن ماه سال جاری صادر شد.

با این مجوز امکان برگزاری دوره‌های خاص در جهت توانمندسازی صنایع که یکی از وظایف سازمانی بوده به‌صورت الزامی و غیرالزامی فراهم گردیده و تائیدیه‌های صادر شده از طرف اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی سازمان مورد تایید سازمان ملی استاندارد نیز خواهد بود. از طرف دیگر این مجوز برای برگزاری دوره‌ها در اکثر رشته‌ها و با درجه کیفی “رتبه اول” بوده که بالاترین درجه کیفی است که از طرف سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.

دکتر اسماعلییان رییس اداره تحصیلات تکمیلی سازمان در این رابطه بیان داشتند: در این راستا این اداره آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های مرتبط با نیاز صنایع مختلف اعلام نموده و از کلیه اعضاء هیئت علمی سازمان و خارج از سازمان تقاضای همکاری می‌نماید. امید است که با برگزاری دوره های فوق ارتباط مابین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع مختلف برقرار گردیده تا بتواند راه‌گشای حل مشکلات کشور باشد.