دبیر «کارگروه توسعه ظرفیت‌ها و منابع سازمان» منصوب شد

دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، جعفر سالمی را به سمت دبیر و عضو کارگروه توسعه ظرفیت ها و منابع سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در این حکم خطاب به آقای جعفر سالمی آمده است:

"با توجه به دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر و عضو کارگروه " توسعه ظرفیت‎ها و منابع سازمان" منصوب می‎شوید.
امید است ضمن همفکری با دیگر اعضاء با پایش مستمر عوامل محیطی و پویش ظرفیت‎ها و منابع سازمانی نسبت به ارایه پیشنهادات و راهکارهای موثر در جهت بهبود کارآیی و اثربخشی سازمان و همچنین کاهش هزینه‎ها و افزایش و تنوع بخشی به منابع درآمدی سازمان نقش موثری در ارتقای جایگاه سازمان ایفا نمائید."