بازدید ریاست سازمان از گل‌خانه‌های جدید پژوهشکده کشاورزی سازمان

اعلام حمايت از انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه كشاورزي نوين در:
دکتر عليرضا عشوري در بازدید از گل‌خانه‌های جدید پژوهشکده کشاورزی سازمان، حمايت از انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه كشاورزي نوين و انجام اين فعاليتها به ويژه در قالب ايجاد شركت هاي دانش بنيان را از اهداف سازمان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی: دكتر عليرضا عشوري رئيس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همراهی معاون توسعه فناوري سازمان  از زيرساخت‌ها و امكانات گلخانه‌اي پژوهشكده كشاورزي، روز چهارشنبه 13/9/98 بازديد کرد..

رییس سازمان ضمن حمايت از انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه كشاورزي نوين و انجام اين فعاليتها به ويژه در قالب ايجاد شركت هاي دانش بنيان، بر گسترش اين فعاليت‌ها به ويژه در زمينه توليد و ارائه محصولات با ارزش افزوده بالا تاكيد کرد. در اين ديدار گلخانه تحقيقاتي جديد پژوهشكده کشاورزی و هم‌چنين گلخانه‌هاي كوچك و قديمي پژوهشكده مورد بازديد قرار گرفت.

ایشان برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد گل‌خانه‌های قدیمی این پژوهشکده نیز دستورات لازم را صادر کرد.

قابل ذکر است، گلخانه تحقيقاتي با هدف انجام و توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي بخش كشاورزي خصوصا كشت و تكثير انواع پايه هاي رويشي، زينتي و  باغي راه اندازی شده است. گلخانه مذکور دارای سازه مدرن با طرح اسپانيايي به مساحت 500 متر مربع، داراي تجهيزات سيستم گرمايشي هيتر مركزي، سيستم سرمايشي فن و پد و مه پاش، دريچه سقفي جهت تهويه هوا و سيستم كشت هيدروپونيك می باشد كه در فاز اول به منظور انجام آزمايشات اوليه اقدام به كشت يك نمونه از گياهان با رشد سريع به نام ريحان ايتاليايي (باسيليكو) از انواع سبزيجات برگي گرديده است.
 بعد از اتمام دوره آزمايشي و برطرف كردن نواقص احتمالي نسبت به تجاري سازي انواع گياهان دارويي، زينتي و ميوه هاي خاص با ارزش افزوده بالاتر كه دانش فني و پروتكل تكثير آنها در سازمان بدست آمده، اقدام خواهد شد.
 گلخانه‌هاي قدیمی پژوهشكده کشاورزی سازمان، با متراژ تقریبی 250 متر مربع با سازه آجري و سقف شيشه اي ساخته شده و تاكنون بهره برداری مناسب و استفاده مطلوبي از آنها به عمل نیامده و تجهيزات موجود در آنها بتدريج مستهلک و از بین رفته است. قرار است پس از بازسازي و تكميل تجهيزات مورد نياز به منظور اهلي سازي و انجام مراحل سازگاري پايه هاي رويشي كشت بافتي و هم چنين گياهان دارويي و زينتي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به ايجاد و آماده سازي اين زيرساخت‌ها و همچنين وجود مجموعه اتاقك هاي رشد مجهز به منظور كشت بافت انواع گياهان، زمينه اجراي پروژه‌های تحقیقاتی و تجاري سازي نتايج تحقيقات توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشي پژوهشكده در قالب تاسيس شركت دانش بنيان فراهم شده است.