کسب جایگاه یازدهم آزمایشگاه‌های مرجع سازمان در بین 290 آزمایشگاه کشور

پس از بررسی خدمات و فعالیتهای 290 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال 1397، آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران جایگاه یازدهم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی: پس از بررسی و ارزیابی خدمات و فعالیتهای 290 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال 1397 و اعلام نتایج پنجمین دوره ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو این شبکه آزمایشگاهی، آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران جایگاه یازدهم را کسب کرد.

هم‌چنین با توجه به اهمیت ارتباط بین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی با دبیرخانه شبکه، پس از ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی، عملکرد رابطین این مراکز نیز ارزیابی می‌شود. در این  در ارزیابی  (سال 1397) عملکرد رابطین 304 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته که مهندس زینب اصغری بیرام با کسب بیش از 75 درصد امتیاز، به عنوان رابطین برتر آزمایشگاه‌های مرجع با شبکه آزمایشگاهی، انتخاب شد.

قابل ذکر است در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند میزان و نحوه ارتباط رابط با شبکه آزمایشگاهی و نقش وی در میزان ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه، تلاش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی، آشنایی با دستورالعمل‌ها و روال‌های شبکه، حضور در نشست سالانه رابطین و کیفیت گزارش عملکرد، مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفته است.