جلسه مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد

جلسه مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی سازمان با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور بررسی همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی:  دکتر علیرضا اللهیاری مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور بررسی همکاری‌های دوجانبه روز  سه شنبه 4 تیر 1398 در محل دفتر این کمیسیون، در جلسه بررسی همکاری‌های دوجانبه شرکت کردند.

در این جلسه دکتر اللهیاری در باره  سابقه سی و سه ساله جشنواره بین المللی خوارزمی و تجربه‌هایی که در سالیان متمادی باعث شکل گیری و انسجام این جشنواره که جایگاهی برای ارزیابی و معرفی طرح‌های برتر عرصه علم و فناوری کشورکسب کرده است اشاره و هم‌چنین ایشان به دستاوردهایی مانند جلب توجه بخش صنعت به سرمایه گذاری برای ایده‌های نوین علمی، ترغیب گرایش جامعه علمی به تجاری سازی محصولات دانش بنیان، معرفی سرمایه‌های انسانی کشور، افزایش تعاملات علمی با دانشمندان خارجی  و پژوهشگران ایرانی مقیم دیگر کشورها و فرصت‌های همکاری دو جانبه با دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران صحبت کرد.

هم‌چنین دکتردکتر ایوبی، با تاکید بر اهمیت جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان یک رویداد علمی مهم ضمن اعلام حمایت آن کمیسیون ملی یونسکو از این جشنواره، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این جشنواره اعلام نمودند.

در این جلسه خانم فاطمه جسک، رییس اداره سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان نیز حضور داشت.