جلسه مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی با رییس موسسه فرهنگی اکو برگزار شد

جلسه مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی سازمان با رییس موسسه فرهنگی به منظور بررسی همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: جلسه  دکتر علیرضا اللهیاری مدیرکل همکاری‎های بین الملل و جشنواره‎های خوارزمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با دکتر محمد مهدی مظاهری رییس موسسه فرهنگی به منظور بررسی همکاری‌های دوجانبه روز چهارشنبه 5 تیر 1398 در موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

در این جلسه دکتر اللهیاری در باره  سابقه سی و سه ساله، هجده گروه تخصصی شرکت کننده، ساختار علمی و اجرایی جشنواره بین المللی خوارزمی و فرصت‌های همکاری دو جانبه صحبت کرد.

هم‌چنین دکتر مظاهری در خصوص گسترش فعالیت‌های دوره مدیریتی خود و چگونگی ارتقای موسسه فرهنگی اکو در سطح جهانی به ویژه در همکاری با سازمان ملل متحد، فعالیت‌های مشترک با نمایندگی های خارجی و ... مطالبی را بیان کرد.

در این جلسه که با حضور خانم دکتر اسماعیلی تبار، مشاور رییس موسسه فرهنگی اکو و خانم فاطمه جسک، رییس اداره سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان برگزار شد، طرفین در خصوص همکاری دوجانبه شامل حمایت از جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی و اطلاع رسانی در سطح کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو  تاکید کردند.