آزمون مصاحبه دکتری سال 1398

معرفي شدگان مصاحبه دوره دكتري به سازمان به اطلاعیه‌‏های سازمان درباره نحوه و تاریخ مصاحبه توجه کنند.

به گزارش روابط عمومی: با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای مصاحبه دوره دکتری به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و نیاز به اطلاعات کامل از نحوه و تاریخ مصاحبه لازم می‌باشد این داوطلبان به اطلاعیه‌های مربوط به این مصاحبه در قسمت اطلاعیه‌های سایت سازمان توجه کنند.