فلوشيپ مشترک دکتري و پسا دکتري CSIR و TWAS

شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هند و آکادمي جهاني علوم، فلوشيپ مشترک دکتري و پسا دکتري ارائه مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومی: با توجه به اطلاع رسانی مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه (APCTT)، شورای تحقیقات علمی و صنعتی هند (CSIR) و آكادمي جهانی علوم (TWAS) به پژوهش‎گران کشورهای عضو این کمیسیون فلوشیپ مشترک دکتری و پسادكتري با عناوین ذیل اعطا می نماید. 

 

CSIR-TWAS Postdoctoral Fellowships  for Postdoctoral Research (for a period from 6 months to 12 Months)

CSIR-TWAS Postgraduate Fellowships for Ph.D. Research (for a period up to 4 Years)

 رشته‌هاي مورد پذيرش این فلوشیپ عبارت است از:          

       Agricultural Sciences

     Structural, Cell and Molecular Biology

      Biological Systems and Organisms

       Medical and Health Sciences incl. Neurosciences

      Chemical Sciences

       Engineering Sciences

       Astronomy, Space and Earth Sciences

       Mathematical Sciences

Physics

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت های ذیل مراجعه نمایند:

https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme

https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme