بورسيه تحصيلي در مقطع دکتري توسط دانشگاه KzNU

دانشگاه ملي قزاقي فارابي(KzNU) قزاقستان پژوهشگران و دانشجويان کشورهاي عضو را بورسيه مي‎کند.

به گزارش روابط عمومی و باتوجه به اطلاع رسانی کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب (COMSATS): دانشگاه ملی قزاقی فارابی(KzNU) واقع در کشور قزاقستان 4 بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری به پژوهشگران و دانشجویان کشورهای عضو COMSATS می‎دهد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فایل پیوست مراجعه کنند.

ضمائم: