گزارش صدا و سیما از کالیبراسیون دستگاه‌های تب سنج در سازمان