گزارش صدا و سیما از تولید محلول ضدعفونی نانو در سازمان