چاپ کتاب بین المللی با همکاری عضو هیات علمی سازمان

کتاب Valorization of Fruit Processing By-products با همکاری عضو هیات علمی سازمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی: دکتره شهره صفارزاده متین مدیر گروه صنایع  آلی و دارویی پژوهشکده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با نوشتن فصل 12 با عنوان "pomegranate"  از کتاب Valorization of Fruit Processing By-products  در این پروژه بین المللی مشار کت کرد.

قابل ذکر است این کتاب توسط انتشارات Elsevier  منتشر شده است.

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?