هفتمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان برگزار شد

هفتمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: هفتمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در روز سه‌شنبه مورخ 1399/03/27 در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه موضوع پرونده‌های ارتقا مرتبه دو نفر از اعضای هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، یک نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پرونده ارتقا مرتبه دو نفر از اعضای  هیات علمی پژوهشگاه استاندارد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقای مرتبه دکتر مهرداد آذین عضو هیات علمی پژوهشكده زیست فناوری  از دانشیاری به استادی، ارتقای مرتبه دکتر منوچهر اقبال عضو هیات علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات  از استادیاری به دانشیاری از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و ارتقای مرتبه دکتر لادن رشیدی به دانشیاری، ارتقای مرتبه خانم دکتر زهره سالاروند از مربی به استادیاری و اعطای 4 پایه سنوات خدمت دوران کارشناسی خانم دکتر منصوره مظاهری اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد و هم‌چنین ارتقای مرتبه خانم دکتر طلا تفضلی عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از مربی به استادیاری مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

قابل ذکر است از آنجا که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان هیات ممیزه معین  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه استاندارد تعیین شده است بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیات علمی این پژوهشگاه‌ها نیز در هیات ممیزه سازمان انجام می‌گیرد.

کشور: United Statesآی پی شما: 34.229.131.158مرورگر شما: Unknown ?