معرفی کارشناسان منتخب مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

22 کارشناس منتخب مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی بر اساس عملکرد سال 1398 معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی: مهندس مينا پيغمبريان كارشناس آزمايشگاه‌ مرجع سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به عنوان كارشناس برتر سال 98 از ميان 5400 كارشناس و متخصص انتخاب شد.

هر ساله شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي از ميان آزمايشگاه‌هاي عضو شبكه، كارشناسان برتر را ارزيابي،‌ شناسايي و معرفي مي نمايد. در اين ارزيابي شاخص‌هايي هم‌چون مهارت در ارايه خدمات، ميزان كاركرد، ميزان رضايت مشتريان، چگونگي عملكرد سازماني كارشناس در آزمايشگاه و نظر مدير آزمايشگاه، مورد بررسي و امتيازدهي قرار مي گيرد. 
اين كارشناسان از مراكزي انتخاب مي‌شوند كه در ارزيابي عملكرد آزمايشگاه‌هاي عضو شبكه در سال 1398، حداقل در دو شاخص از سه شاخص «كاركرد»، «مشتري‌مداري» و «فعاليت شبكه‌اي»، در ميان 20 مركز برتر شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي قرار گيرند
.  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 98 رتبه سيزدهم را در بين 327 آزمايشگاه كسب نموده است.

کشور: United Statesآی پی شما: 34.229.131.158مرورگر شما: Unknown ?