سمینار کارآفرینی فناورانه برای کشورهای در حال توسعه برگزار شد

مدیریت همکاری‌های بین الملل و جشنواره‌های خوارزمی سازمان سمینار کارآفرینی فناورانه برای کشورهای در حال توسعه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی: مدیریت همکاری‌های بین الملل و جشنواره‌های خوارزمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران سمینار کارآفرینی فناورانه برای کشورهای در حال توسعه  را با سخنرانیدکتر حسن علی ازگلی مدیر کل دفتر مرکزی ارتباط با صنعت و دانشگاه ها و حضور تعدادی از اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان روز دوشنبه (22 مهرماه) برگزار کرد.

دکتر علیرضا اللهیاری مدیر کل همکاری‌های بین الملل و جشنواره‌های خوارزمی، ضمن تاکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای علمی کارگاه ها و کنفرانس‌های خارجی به سازمان، برگزاری سمینار از دستاورد سفر اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان را راه‌کاری مفید در این زمینه معرفی کرد.

قابل ذکر است  دکتر ازگلی عضو هیات علمی پژوهشکده مکانیک در کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه که طی تاریخ 20 الی 24 اسفند 1397 در کشور مالزی توسط مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غیر متعهد  (NAM S&T Centre)  برگزار شد، شرکت کرده بود.

ایشان در این سمینار به معرفی بازاریابی، برند، تمایز بین فناوری و نوآوری، حوزه های بازاریابی، کارآفرینی فناورانه، روند بازاریابی دیجیتال، عوامل موثر بر موفقیت یک برند، نحوه انتخاب نام برند، مدیریت برند، ذینفعان اصلی در اقتصاد دانش بنیان، مسیر تجاری سازی، ساختار قیمت گذاری، تفاوت بین محصول و برند و ...  پرداختند و  در پایان نیز به اقدامات مهم و موثر صورت گرفته توسط دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه ها به عنوان دستاورد سفر خود اشاره کرد.

 

 

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?