سرپرست پارك علم و فناوري منصوب شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر احمد مظفری را به عنوان سرپرست پارك علم و فناوري سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

  

به گزارش روابط عمومی: دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر احمد مظفری را به عنوان سرپرست پارك علم و فناوري سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

" نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالي در حوزه پژوهش و فناوري به موجب اين حكم به سمت "سرپرست پارك علم و فناوري" سازمان منصوب مي‏شويد.

     انتظار دارد با استفاده از توانائي‏ هاي فردي و سازماني، ضمن همفكري و تعامل با معاونين، رؤساي پژوهشكده‏ ها، مديران، اعضاي هيأت علمي و شركت­ هاي فناور، برنامه‏ هاي توسعه نوآوري و فناوري و عملياتي جاري را به گونه­اي ساماندهي نمائيد كه اهداف زير در پارك جديد التاسيس علم و فناوري سازمان محقق شوند:

- همراهي و همكاري با نقش آفرينان اصلي در زيست بوم نوآوري و كارآفريني منطقه و ايفاي نقش مؤثر در ارتقاي آن

- ايجاد شرايط مناسب براي توسعه همكاريهاي متقابل با دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و اجرايي استان­هاي تهران و البرز به منظور ايجاد پرديس­ هاي علم و فناوري مشترك

- تعامل مؤثر با مديران اجرايي استان براي توسعه هر چه بيشتر پارك و حل مشكلات پيش روي توسعه كسب و كار شركت­ هاي فناور

اهتمام ويژه براي توسعه همكاريهاي پژوهشي و فناوري ميان شركت­ هاي مستقر در پارك با پژوهشگاه فناوريهاي نوين بعنوان واحد تحقيق و توسعه آنها

- تنوع بخشي به منابع مالي مورد نياز پارك و بهرهگيري از ساز و كارهاي جديد در تأمين منابع پايدار براي توسعه روزافزون پارك و بهرهگيري هر چه بيشتر از ظرفيتهاي بخش خصوصي در توسعه طرح كالبدي آن

- توسعه تعاملات بينالمللي پارك و شركتهاي فناور مستقر در آن و ايجاد شرايط مناسب براي استقرار شركتهاي معتبر بينالمللي

- بهبود خدمات و حمايتهاي مورد نياز شركت­ هاي فناور به منظور توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان در بازارهاي ملي، منطقهاي و بينالمللي

- تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و ثروت‌آفريني مبتني بر علم و فناوري

- ارتقاي توانمنديها و توسعه كيفي شركت­هاي مستقر در پارك هم زمان با توسعه كمي آنها

اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله و اين مأموريت خطير موفق و مؤيد باشيد."

کشور: United Statesآی پی شما: 35.168.110.128مرورگر شما: Unknown ?