رییس سازمان به سمت "عضو اتاق فکر سیاستگذاري فناوري" وزارت علوم منصوب شد

با حکم مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوري:
دکتر علیرضا عشوری عضو هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حکم دکتر خیرالدین به عنوان "عضو اتاق فکر سیاستگذاري فناوري" وزارت علوم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی: طی حکمی از سوی دکتر علی خیرالدین مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور علمی، تحقیقاتی و فناوري، دکتر علیرضا عشوری رئیس  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به سمت "عضو اتاق فکر سیاستگذاري فناوري" وزارت علوم منصوب شد.

در این حکم آمده است:
"نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه آموزش عالی، به موجب این حکم به سمت "عضو اتاق فکر سیاستگذاري فناوري" وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منصوب می‌شوید.
امید است با همکاري و همفکري صاحبنظران این حوزه و با ارائه راهکارها و راهبردهاي عملیاتی حاصل از اتاق فکر مذکور، اهداف و سیاستهاي این وزارت در زمینه سیاستگذاري فناوري تحقق یابد.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم."

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.207.90مرورگر شما: Unknown ?