دو الگوی ارائه شده سازمان برگزیده شد

در دومين رويداد "الگوها و راهكارهاي نوين همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت":
دو الگوی ارائه شده از طرف اداره كل ارتباط با صنعت و خدمات فناوري سازمان در دومين رويداد "الگوها و راهكارهاي نوين همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت" برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی: دو الگوی پیشنهادی "سامانه ملّي كارآموزي؛ پلتفرم جايابي دانشجويان متقاضي دوره هاي كارآموزي در صنايع كشور" و "بازآموزي، مدل موفق توسعه منابع انساني صنعت با همكاري دانشگاه" كه از طرف اداره كل ارتباط با صنعت و خدمات فناوري سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در دومين رويداد "الگوها و راهكارهاي نوين همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت" ارائه شد، موفق به اخذ تأييديه هيأت داوران اين رويداد قرار گرفت.

 رویداد "الگوها و راهكارهاي نوين همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت" توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هم‌زمان با هفته پژوهش سال جاری برگزار شد.

در اين رويداد، دو الگوی پيشنهادي مهندس محمدياسر خسروي، رئيس گروه توسعه ارتباطات پژوهشي و فناوري و مهندس الهام فاتحي فر، رئيس گروه مميزي توانمندي­‌هاي فني و مهندسي سازمان، توسط هيأت داوران رويداد مورد ارزيابي قرار گرفت و از بين الگوهای پیشنهادی ارائه شده دانشگاه­‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور، در فهرست الگوهای برگزيده قرار گرفت.

الگوی پیشنهادی سامانه ملّي كارآموزي، در قالب سخنراني­ و الگوی پیشنهادی بازآموزي به صورت پوستر در تاریخ 9 دی ماه 1399، در اين رويداد ارائه شد.

کشور: United Statesآی پی شما: 34.229.63.28مرورگر شما: Unknown ?