دستگاه الکترودینامومتر ویژه اندازه‌گیری گشتاور ورودی به محور فن‌های سانتریفوژ ساخته شد

برای اولین بار در کشور:
دستگاه الکترودینامومتر ویژه اندازه گیری گشتاور ورودی به محور فن‌های سانتریفوژ توسط شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه مستقر در سازمان ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی: برای اولین بار در کشور، دستگاه الکترودینامومتر ویژه اندازه‌گیری گشتاور ورودی به محور فن‌های سانتریفوژ توسط شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه مستقر در آزمایشگاه تست فن پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ساخته شد.

بر اساس این گزارش امروزه یکی از مشکلات تولیدکنندگان انواع فن‌های سانتریفوژ در کشور که مصارف زیادی در دستگاه‌های تهویه مطبوع دارند عدم ارائه نمودارهای دقیق انتخاب الکتروموتور با توان و دور مشخص برای ایجاد فشار- دبی و راندمان مناسب می باشد.

با استفاده از نصب این دستگاه در بستر تست فن می‌توان با ایجاد انواع دورهای مورد نیاز، توان ورودی به محور فن (BHP) همراه با منحنی مشخصه فن شامل فشار - دبی - راندمان و قدرت فن‌ها را بدست آورد.

از دیگر دستاوردهای شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه ترسیم منحنی های فشار - دبی - راندمان - توان فن‌های سانتریفوژ در یک نمودار می‌باشد بطوری‌که بتوان با استفاده از دو مشخصه، دیگر مشخصه‌های فن‌ها را به سرعت بدست آورد.

 

کشور: United Statesآی پی شما: 34.229.131.158مرورگر شما: Unknown ?